top of page

Algemene voorwaarden The Calm Zone 

 

1: Het is belangrijk op te merken dat de therapeut die de behandeling toedient geen medische diensten  verleent. Als cliënt is het van cruciaal belang te begrijpen dat deze therapie geen vervanging is van medische procedures.  

2: Als een cliënt een medische behandeling nodig heeft, moet hij/zij de expertise van een arts inroepen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze alternatieve geneeswijze niet bedoeld is voor diagnostische doeleinden.  

3: Het is essentieel dat u alle medicijnen en behandelingen blijft innemen/ondergaan zoals voorgeschreven door uw arts. Eventuele veranderingen in uw medische behandeling mogen alleen onder hun leiding en toezicht worden doorgevoerd. 

4: Uw afspraak is zorgvuldig voor u geregeld en moet op de geplande tijd en datum worden nagekomen. In geval van onvoorziene omstandigheden verzoek ik u dringend om mij ten minste 24 uur voor de geplande afspraak op de hoogte te stellen van een eventuele wijziging of annulering. Het is belangrijk te begrijpen dat gemiste afspraken in rekening worden gebracht tegen het standaardtarief van de afgesproken behandeling. Ik neem de tijd van mijn cliënten en mijn beroep serieus en hoop op uw medewerking bij het handhaven van een professionele omgeving. 

5: De cliënt verklaart hierbij dat hij/zij volledig instemt met de AVG-privacy voorwaarden die in deze praktijk strikt worden gehandhaafd. 

6: The Calm Zone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen tijdens uw bezoek aan mijn praktijk. 

7: Ik wijs u erop dat The Calm Zone niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van persoonlijk letsel dat zich tijdens uw bezoek kan voordoen.  

bottom of page